You are currently viewing 10 gode grunner til å velge økologisk mat

10 gode grunner til å velge økologisk mat

renmat4
Økologisk mat

♣ Økologisk matproduksjon har følgende krav til produksjonskjeden; Opprettholde et sunt jordsmonn fri for skadelige stoffer. Unngå bruk av kunstgjødsel, sprøytestoffer, medisin og «unaturlig kraftfor» til dyra. Ingen bruk av kunstige tilsetningsstoffer i matproduksjonen som kan ha skadelige helsevirkning på mennesker og naturen ♣

Matproduksjon- fra jord til munn

ko

• Økologisk korn og grønnsaker er dyrket i naturlig jordsmonn fri for kjemikaler.

•Økologisk kjøttproduksjon er dyr som går på utebeite. Som spiser gress og ser solen. Beitedyr har en gunstigere fettsyresammensetning enn dyr på kraftfor. Dyrene får beveget seg og kjøttet inneholder et gunstigere forhold av Omega 3 og 6.

Økologisk produksjon gir et godt dyrevelferd, god jordsmonn og høyere matkvalitet.                                 

Økologisk mat har mer tørrstoff + høyere innhold av mineraler og antioksidanter + mindre nitrater Mer helse per kilo i økologisk mat

 renmat3

10 gode grunner til å velge økologisk mat

1. Du får mat uten rester av sprøytemidler                                       
Når du spiser økologisk slipper du rester av sprøytemidler, som ikke bare dreper insekter, men også kan være skadelig for oss mennesker i store mengder. Økologisk jordbruk bidrar også til å bevare det biologisk mangfoldet.

2. Du får mat med mer smak og næring som er dyrket i godt jordsmonn
Økologiske grønnsaker inneholder generelt flere nærings- og smaksstoffer. Tørrstoff andelen i økologisk mat er høyere og inneholder derfor større andel næring enn konvensjonell dyrket mat.  Istedenfor bruk av kunstgjødsel, så brukes husdyrgjødsel og kompost av vegetabilsk materiale. Det gir et gunstig forhold som øker jordas omsetning av næringsstoffer og plantens næringsopptak. I tillegg tilrettelegger det for et biologisk mangfold og et dynamisk samspill mellom forskjellige bakterier, sopp, alger, smådyr, vann, luft og næring som er viktig for plantens vekst og næringsinnhold.

3. Du får ren mat uten kunstige tilsetningstoffer- «matsminke»
Ø-merkede matvarer er ikke sminket med fargestoffer eller tilsatt kunstige tilsetningsstoffer. Vi må være klare over at matvarer som ser «perfekte» ut, ofte er farget og overflatebehandlet og derfor faktisk er langt fra perfekte i et miljø- og helseperspektiv. Tilsetningsstoffer er syntetiske eller «naturlige» stoffer som blir tilsatt i den hensikt å forbedre varens holdbarhet, konsistens, utseende, lukt eller smak.

E-stoffer er tilsetningsstoffer som er EU-godkjente (derfor E). Her er en liste over alle.

Tilsetningsstoffer i mat er i mange tilfeller nødvendig, men brukes i dag ganske ukritisk for å forbedre både konsistens, utseende og smak. Man vet i dag lite om hvilke negative helseeffekter tilsetningsstoffer kan ha i det lange løp. Det forskes en del på området og det er flere indikasjoner på at syntetiske tilsetningsstoffer kan være både kreftfremkallende og helseskadelig i store mengder.

Økologisk mat inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer. Her er listen over naturlige tilsetningstoffer som er godkjent i økologisk mat.

4. Bedre dyrevelferd
Høy dyrevelferd er viktig i økologisk landbruk, blant annet har økologiske dyr bedre plass inne og oftere tilgang til uteareal, samt at de får næringsrikt, rent økologisk fôr. Det gir også oss mennesker økt matkvalitet og bedre helse!

5. Økologisk landbruk er godt for vannet vårt
Økologiske bønder bruker ikke sprøytemidler og kunstgjødsel som kan forurense vassdrag og grunnvann.

6. Økologisk landbruk bevar en rik og ren natur
Naturen er rikere og renere med økologisk landbruk, og vi bevarer bier, humler og andre pollinerende insekter som hjelper oss med 1/3 av verdens matproduksjon. Økologisk landbruk bidrar til mindre forurensing og er mer klimavennlig.

7. Naturlig mat er sunn fornuft
Målet i økologisk produksjon er sunne og robuste dyr og planter som gir høy matkvalitet og helsegevinst. Økologisk landbruk fører til mer fruktbar jord og binder mer karbon i jord. Økologisk mat er renere og har høyere produktkvalitet.

8. Nei takk til genmanipulert mat
I økologisk produksjon blir det hverken brukt genmanipulering til mat til mennesker, eller til fôr til dyr.

9. Ø-merket står for grundig kontroll
Det grønne, norske Ø-merket og EU’s økologilogo er din garanti for økologisk kvalitet. Hver produsent kontrolleres minst en gang i året, og om Debio ønsker kan de dra på uanmeldt kontroll når som helst.

10. Økologisk mat koster litt mer, men gir igjen bedre helse
Det er billigere å forebygge enn å reparere! Ved å spise renere og mer næringsrik mat vil du styrke helsen. Det er med mat som med andre ting, du får det du betaler for…Det koster både tid, penger og energi ved sykdom. Økologisk mat garanterer ikke å gi deg god helse, men det vil garantert gi deg bedre helse!

økojordbruk

 

 

 

 

 

 

 

Den greske legen Hippokrates sa:
La maten være din medisin, og medisinen din mat.                                                                             

Støtt økologisk landbruk slik at vi i fremtiden kan ha muligheten til økt valg av renere og mer næringsrik mat. Bondens marked  har utvalg av økologisk korn, krydderurter, frukt og grønnsaker. Samt økologisk kjøtt, egg, oster og honning.

Vær bevisst og selektiv når du handler mat for å sikre deg god mat kvalitet som vil gi deg en god helseeffekt!

økomerke
bondensmarked

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: Oikos.no og renmat.no