Kostholdscoaching for glad og energirik helse

Stress, feil kosthold og fysisk inaktivitet utsetter kroppen for påkjenninger. Det fører til ulike helseplager og øker faren for fremtidige livsstilssykdommer.

Et kosthold basert på smart næringsrik mat gir byggesteiner til kroppen og energiflyt. Aktivitet ute i naturen vil gjøre at du kobler av og henter energi. Bevisstgjøring rundt hva du tenker vil påvirke hva du føler og det du til syvende og sist gjør.

Et godt kosthold legger grunnlag for:

 • Sterkere  immunforsvar    
 • God fordøyelse 
  -Over 75 % av immunforsvaret vårt sitter i fordøyelsen.
  -Bli bevisst på matvarer som skaper problemer for fordøyelsen og finn gode erstatninger
 • Stabilt blodsukker – vesentlig for god energi og stabilt humør
 • Stabil vekt   
 • Bedre prestasjon fysisk og mentalt
 • Mer energi og overskudd
 • Økt velvære

Kostholdscoach gir råd og veiledning med:

• Valg av mat som passer for din kropp basert på din helseprofil.
• I perioder i livet kan det være nyttig med tilskudd av kosttilskudd. Utfra symptomer og helseprofil gis anbefalinger
• Integrere et kosthold i hverdagen som gir energi og velvære slik at du presterer max fysisk og mentalt
• Øke bevisstgjøring og kunnskap om råvarer og matkvalitet
• Øke bevisstgjøring rundt tanke og handlingsmønster for at du skal nå DITT mål
• Skape en livsstil som du trives med og kan leve med på sikt
• Skape gode hverdagsrutiner og balanse mellom kosthold, aktivitet og hvile/stresshåndtering
• Konkrete fysiske og mentale tips for å oppnå mer balanse i hverdagen
• Aktivitet i naturen

Kostholdscoach fokuserer på helheten
Gir deg råd og veiledning om tiltak for å oppnå optimal helse og hvordan du skal klare å gjennomføre endringene!

Ønsker du veiledning?
Ta kontakt for nærmer info!

Kostråd fra Helsedirektoratet gir gjennomsnittlige generelle gode råd for en frisk person med normale helseutfordringer. Ved helseplager og sykdomsbilde over en periode vil ikke rådene være tilstrekkelig for å bedre sin helse. I kostholdsveiledningen legges det fokus på naturlig variert fargerik mat.  Smart mat som gir ekstra næring og energi til kroppen. Maten skal smake og mette godt! Ingen dietter, kun en livsstil!