coaching

NLP Coaching– Hva er det?

Enkelt forklart så er det bevisstgjøring av sanser, tanke og handlingsmønster. Bevisstgjøring av språket vårt- både verbalt og kroppsspråk.

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering

Nevro
Informasjon vi får gjennom våre 5 sanser. Det vi ser, hører, føler, lukter og smaker.

Lingvistisk
Hvordan vi uttrykker oss med språk- ord, stemmeleie og kroppsspråk.

Programmering
Vaner og mønster.  Vi er summen av alle våre opplevelser og erfaringer. Vi har en innlært måte å tenke og reagere på, en slags programmering som hjernen har kodet. Denne kodingen påvirker hvordan vi tenker, hvordan vi kommuniserer og hele vår adferd.

Så mye som 90 % av all adferd skjer på det ubevisste nivå. Vi går på autopilot med vaner og uvaner.

Resultatet av større bevisstgjøringen er:

  • følelse av integritet og kongruens (helhet- samsvar mellom tanker og følelser, ord og handlinger)
  •  økt selvinnsikt- bedre forståelse av oss selv og andre mennesker
  • personlig vekst og læring som fører til fremgang og gode muligheter for å nå våre mål

Ved å bli bedre kjent med oss selv blir vi bevisst våre verdier og kan utvikle våre talent og styrker.

Hvordan foregår coaching?

Coaching er en strukturert samtaleform som er spesiallaget for at du skal lykkes i å sette og nå dine mål.
Coachen tar utgangspunkt i dine egenskaper og ressurser, og leder deg gjennom din egen tankeverden for å finne løsninger på dine utfordringer og setter deg på sporet mot det du ønsker. Coaching utfordrer og støtter deg i å utvikle din tenke-, være- og handlemåte og dine følelser slik at du oppnår det som er viktig for deg.

Tradisjonell endringsprosesser er ofte forbundet med motstand og frustrasjon. Mennesker liker ikke å bli endret, men de liker å endre seg. (utvikle, lære). Bruk av Coach fører til bevisstgjøring og en større involvering, og dermed et sterkere eierskap til endringen. En Coach stiller gode spørsmål som hjelper deg å se nye muligheter, løse opp dine begrensninger, finne dine ressurser, sette hensiktsmessige mål, utvikle din mestringstro og arbeide målbevisst for å komme dit du vil.

Fokus på målsetting

DU skal finne svar på dine egne ønsker og sette deg mål. Hva som motiverer deg og hvilke strategier som skal legges for å oppnå dine mål. Fokusere på det som er viktig!  Ta gode avgjørelser!  Færre problemer oppstår og raskere utvikling!

Hvis det du gjør ikke fungerer, gjør noe annet!

 

Work Life Balance signpost