Priser

Kostholdsveiledning
Kostholdscoach hjelper deg å kartlegge din helseprofil (dagen situasjon) og hjelper deg med en kostholdsplan og andre tiltak (mindset, aktivitet-hvile & stresshåndtering). Målet er å etabler gode tiltak for at du skal opprettholde en god helse på alle plan (fysisk, mentalt og emosjonelt).

Pakkepris: Oppstartsmøte med kartlegging av helseprofil og kostholdsplan (ca 1,5 t) inklusiv 1 oppfølgings timer kr 3 500,-

SERTIFISERING:
Kostholdsveileder TMS ved Tunsberg medisinske skole.
Master NLP Coach- ICF (International coach federation).

Ta kontakt for en uforpliktende samtale! Eller book din time her!