Hva er mindfulness og hva kan det gjøre for deg?

Mindfulness er å være tilstede og være oppmerksom. Å eie øyeblikket!

Oppmerksomheten vår blir forstyrret av for mye støy og stimulans både eksternt (livet) og internt (sinnet vårt). Sinnet vårt har høy aktivitet, og tankene vandrer mellom minner (fortid) og forventninger (fremtid).

Stress og bekymringer er tankebasert, og forstyrrer vår tilstedeværelse og realitet. Vi kan bekymre oss over noe som har skjedd tidligere, som vi ikke ønsker skal skje igjen. Eller stresse med alt vi har å gjøre de neste dagene i tankene våre og bekymrer oss for fremtiden. Ved å trene opp evnen til å være «her og nå» med tankerså kan vi lettere slappe av med å ta en ting av gangen og berolige oss med at  «her og nå» er det ingenting å bekymre seg for. 

Woman stand at end of pier above lake

De fleste av bekymringene våre blir det aldri noe av

Vår oppmerksomhet blir forstyrret av elektroniske sanseinntrykk (pc, telefon etc), høyt tempo og aktivitnivå i hverdagen. Kultur, miljø og familie former oss. Media, marked og politikk påvirker oss. Det er lett å miste fokus i hverdagen på hva som egentlig er viktig for en selv og at vi glir bort fra våre egne verdier.

Mindfulness er en stille form for rydding på innsiden, den gjør deg bevist på hva som er viktig og verdt å ha fokus på. Mindfulness er en langsom sortering prosess hvor vi blir oppmerksom på at mange av behovene hodet og tankene har er uriktige. Det gir oss anledning til å skille de tillærte og innbilte behovene fra de reelle og autentiske.

hjernebølger

Vi har ca 50-70 000 tanker hver dag, veldig mange automatiske ubevisste tanker som setter i gang følelser og handlinger. Vår hjerne bruker 20-30 % av kroppene totale energi. Sinnet vårt er tilsynelatende umettelig og aktiv…. Sinnet lar seg lett avlede, friste eller forføre.

Mindfulness skaper en «space»- «et mellomrom» mellom tankene våre, gir sinnet hvile og «klarhet i hodet». Den krymper listen over alt vi mener vi må ha, må få til, må oppnå og eie. Jo mer behov vi har, desto lenger unna tilfredshet og lykke er vi. Når vi observerer behovene istedenfor å hoppe rett inn i dem, får vi en sunn distanse og kan evaluere behovene på nytt. Trenger jeg det? Må jeg det? Er det nødvendig? Det gjør at vi kan kartlegge våre behov og sette spørsmålstegn med dem. Er de reelle eller en overbevisning? Mindfulness kan avsløre uriktige behov og bekymringer. 

Mindfulness og pusteøvelser er metoder vi kan bruke for å stresse ned, falle til ro og bli mer tilstede i livene våre. Mindfulness trener opp evnene til å være tilstede i nuet og legge bort bekymringer og stress. Ved å virkelig være tilstede i våre opplevelser, gjør at vi erfarer glede i mye større grad.

Mindfulness er en god måte å øke velvære, livskvalitet og selvinnsikt på, i tillegg til å reduserer stress, misnøye og feilaktige fortolkninger. Det øker både konsentrasjonen og yteevnen i hverdagen.

Ordene «mind» og «mindful» kan oversettes som «sinn» og «oppmerksom». Mindfulness er den delen av konsentrasjonen der du «ikke glemmer det du gjør «her og nå». Det å ikke falle ut, men å være tilstede- «oppmerksomt nærvær». Du er tilstede i situasjonen med din mentale oppmerksomhet, med tanker, konsentrasjon og alle dine sanser. Du er fullt og helt tilstede, her og nå, med hele deg.sommerfugl

Mindfulness er også en måte å forholde seg til seg selv og omgivelsene på. Å være tilstede i situasjonen slik den er uten å skulle tenke, handle eller reagere på autopilot. En åpenhet, aksepterende og ikke-dømmende holdning til det som skjer i deg og i omgivelsene akkurat i øyeblikket. Det er en observasjon uten å måtte sette merkelapp som godt eller dårlig, men heller å se tingene slik som de objektivt er.

En åpen og aksepterende holdning til verden og økt innsikt i våre tanker og følelser gir oss mer ro og mindre stress i kropp og sinn.

Mindfulness er en bevisstgjøringsprosess. Vi trener sinnet til å bli klar over hva som skjer i tanker, følelser og automatisk responser. Vi blir bevisste på sammenhengen mellom tankene og hva tanker kan sette igang av følelser og handlinger. Mindfulness er en spennende prosess hvor vi blir godt kjent med oss selv og vårt reaksjonsmønster.

mindfulness

Gjennom mindfulness kan vi trene opp evnen til å møte det som er, slik det er. Vår automatiske stressrespons reduseres og vi trener oss til å skru av autopilot og innlærte reaksjonsmønster i forhold til vanskelige tanker, irritasjon eller smerter. Vi kan møte en potensielt stressende faktor på en mer avbalansert og åpen måte, slik at stressresponsene i kroppen ikke settes automatisk på.

Ved å akseptere det som er, her og nå, vil vi bli roligere og mer fornøyd med oss selv.
Kroppen vil reagere helt ned på molekylnivå med å føle seg bedre.

Praktisere Mindfulness (meditasjon)    mindfulnessm

Mindfulness og meditasjon har et felles mål. Bevisstgjøring i kropp og sinn! Begrepene blir brukt litt om hverandre, mens essensen er det samme. Mindfulness er et relativt nytt begrep som vi i vesten forholder oss til litt enklere en meditasjon.

Tanker skaper følelser og handlinger. I blant negative som gir oss stress og bekymringer. Under strømmen av alle tanker og mental aktivitet ligger vårt naturlige sinn som er rolig og klart.

Vi kan nå denne tilstanden ved å praktisere mindfulness eller såkalt meditasjon som gjør oss i stand til å oppnå en indre klarhet, mental ro og at vi ser verden slik den er og ikke slik vi nødvendigvis har skapt den.

 Meditation is bringing the mind home

Meditasjon er mental trening med røtter i den buddhistiske meditasjonsform. En 2500 år gammel visdom som praktiseres over hele kontinentet. Det handler ikke om å tro, men om å erfare og skaffe seg selvinnsikt.  Å kun lese om fordelen med å praktisere yoga og meditasjon er det samme som å lese innholdsfortegnelsen til vitaminer (hva vitaminene er bra for) uten å ta dem. Erfaringen og forståelsen ligger i handlingen og ikke i tankene!

Mental styrketrening

Det er ikke alle som har den gaven at de er naturlig mindful. Heldigvis er det noe vi kan trene oss til. Det er som å trene opp en muskel- oppmerksomhets muskel. Mental styrketrening! Basisøvelse går ut på å sitte stille med lukkede øyne og følge sin egen pust så konsentrert som mulig. Trene opp evnen til å være oppmerksom på pusten «her og nå» uten å la tankene vandre.

Enkle start øvelser er pusteøvelser og guidet mindfulness. Det finnes utallige cd’er, apper til I-phone, You tube videoer med ulike mindfulness/meditasjon og avspenningsøvelser som kan hjelpe deg i gang.

Daglig mindfulness trening reduserer både fysisk og mentalt stress viser flere forskninger som er blitt gjort globalt. Forskning viser at effekten av daglig mindfulness (15 min) kommer allerede etter 2 uker!

Her er en oversikt over effekten av mindfulness:

• Bedrer konsentrasjonen, reaksjons evne- observasjonsevne, innlevelsesevne og empati
• Bedrer prestasjoner- øker mental kapasitet og kreativitet
• Ser gjennom overflaten- ting går ikke så lett innpå en
• Større åpenhet
• Bedre til å se og lede andre
• Styrket selvfølelse og bedre selvforståelse

Fysiologiske effekter:

• Reduserer stress og frigjør energi i kroppen
• Fysiske endringer i hjernens senter
• Bedre kontroll av nervesystemet, reduserer puls og blodtrykk
• redusert utskillelse av stresshormon kortisol
• Økt bevissthet i kropp og sinn
• Mental klarhet

Mindfulness er en bevisstgjøring og selvutviklingsprosess. Effekten er økt bevissthet i kropp og sinn, mental klarhet og indre ro.  Vi kan også praktisere mindfulness når vi trener yoga, går tur eller holder på med en annen form for aktivitet ved å være tilstede i øyeblikket. Det gir en styrke som integreres i andre arenaer i livet.

Fortiden og fremtiden eksisterer bare i tankene våre. Mens øyeblikket er virkeligheten!

Det er enkelt å kikke uten å se, å høre uten å lytte, å spise uten å smake, å berøre andre uten å erfare følelsene vi overfører og mottar.

Jon Kabaz-Zinn