You are currently viewing Yin & Yang

Yin & Yang

Yin & Yang

Yin & Yang

Universet svinger mellom en utvidelse- Yin- og sammentrekning- Yang-.
Menneske er en del av universet og svinger også under påvirkning av universet, solen, månen og jorden.

Kinesisk teori 1100 år. f.kr

Yang representerer det lyse, det varme, det tørre og det aktive. Yang er solsiden av fjellet.

Yin representerer det mørke, det kalde, det fuktige og det passive. Yin er skyggesiden av fjellet.

Yin & Yang

 

Yin (det sorte) Feminine                                             Yang (det hvite) Maskuline

Feminine                                                                              Maskuline
Sakte                                                                                      Raske
Passive                                                                                  Aktive
Kalde                                                                                     Varme
Våte                                                                                       Tørre
Myke                                                                                      Harde
Vann                                                                                       Luft
Jord                                                                                       Himmel
Måne                                                                                      Sol
Natt                                                                                       Dag
Mørke                                                                                    Lys
Balanse                                                                                  Energi
Lave                                                                                       Høye

Yin & Yang tiltrekker hverandre og formålet er å opprettholde eller gjenskape en balanse.
Yin & Yang utfyller hverandre og kan ikke eksistere uten hverandre.
Det symboliserer en helhet- i et vekslende samspill.

Not opposing forces, but complementary. Unseen & seen, that interact within a greater whole, apart of a dynacmic system. Cannot exist whithout vice-versa.

God balansen mellom Yin & Yang i menneskekroppen er viktig

yin-foods-and-yang-foods

Yin & Yang produserer til sammen all energi (Yang) og alle stoffer (Yin), i det energi kan omdannes til stoff og stoff til energi. Når Yin & Yang er i balanse er vår «QI» robust. Livsskraft  i tradisjonell kinesisk medisin kalles qi og i indisk Ayurveda kalles det «Prana». Igjennom livet vårt trenger vi et godt samspill mellom Yin og Yang for god balanse i kropp og sinn.

Every cell in our body- as well as the universe- has to have a balance of yin and yang to function well.

Yin & Yang

Yin organ– indre organ, velbeskyttet organ med fast struktur i kroppen
Lunger, milt, hjerte, nyre og lever

Yin er nærende og oppbyggende i kroppen.  Det som stimulerer Yin er søvn, meditasjon, massasje og Yin mat. Yin beroliger hjerneaktiviteten. Sexhormonene østrogen og progesteron er Yin.

Yang organytre side, transportorgan med en struktur som har som hovedoppgave å transportere.
Tykktarm, tynntarm, mage, blære og galle

Yang gir energi, aktivitet og motivasjon i kroppen. Det som stimulerer Yang er trening, jobbing, multitasking, drikke kaffe og spise sterk krydret mat. Yang stimulerer hjerneaktiviteten. Stress hormonene Kortisol og adrenalin er Yang.

Noe mat og drikkevarer gir sammentrekning og varme (yang), mens noe gir utvidelse og kjøle (Yin).

Her er en oversikt over Yin og Yang mat:
yin-tonic-foods

[box]Kilder: Yin & Yang
Meridianlæren, Jørgen Frydenlund
Balance your hormones, balance your life, Dr. Claudia Welch [/box]