You are currently viewing Virkeligheten- hva er det?

Virkeligheten- hva er det?

Verden vi opplever er en funksjon av vår persepsjon.

Persepsjon er tolkning, utvelgelse og organisering av våre sanser.

Vi skaper «en modell» av verden mens vi beveger oss i den. Vi danner oss provisoriske sanseopplevelser (det vi ser, hører, føler, lukter og smaker) som endrer seg etter hvert som vi samler informasjon. Etter hvert som vi erfarer mer, utvider horisonten seg.

persepsjon

Vi bruker alle være sanser for å utforske og kartlegge verden foran oss. Kartene er selektive. De ekskluderer og inkluderer informasjon. Når våre sanser aktiviseres gjennom påvirkning fra omgivelsene trer et filtersystem i kraft. Vi generaliserer, utelater, tolker og forvrenger informasjon i forhold til våre overbevisninger, verdier, språk, kultur, tradisjoner og interesser. Vi gjør det hele tiden både bevisst og ubevisst-. Det er menneskelig og skjer på autopilot med vaner og mønster.

En liten refleksjon i dagens hektiske tempo….

Verden er alltid rikere og inneholder mer informasjon enn «våre subjektive kart». DET.. er det viktig bevisstgjøring seg! Det er lett å være bedreviten, respektløs og dømmende for ting vi ikke forstår eller finner interessant basert på «våre subjektive kart»

 

Vi ser ikke verden slik den er. Vi ser verden slik vi er!

 

Vi mennesker ser og opplever ting forskjellige. Hva ser du?

persepsjonpersepsjon2

 

Kilder: NLP Coaching federation, NLP artikler og studier, wikipedia beskrivelse av persepsjon.