You are currently viewing Vann- H2O- ikke bare en formel, men en intelligens

Vann- H2O- ikke bare en formel, men en intelligens

VANN

Et vannmolekyl -H2O- består av 1 oksygenmolekyl og 2 hydrogenmolekyl
4 faser- vann- vanngass -is- krystall

Vann har orden og struktur. Vann har hukommelse og formidler informasjon i kroppen.
Vann påvirkes av andre elementer som sol, mineraler, krystall og magnetfelt.
Fluor, klor og tungmetaller bryter ned strukturen i vann. Collagen og fiber binder vann.

Det er viktig for alle cellene i kroppen å drikke nok mengde frisk vann i løpet av dagen.

Nesten 70 % av kroppen består av vann
Hjerte 79 %
Blod 83 %
Hjerne 75 %
Bein 22 %

Vann påvirkes av andre elementer, derfor er det viktig å være bevisst på hva som påvirker drikkevannet ditt positivt. Vann tilsatt sitron bidrar til god PH i kroppen (gjør den mer basisk, enn sur). Drikk med fordel vann fra glassflaske og ikke fra plastikkflaske.

I Norge har vi rent vann. Vannkilden i seg selv er ren, men vannet blir påvirket av gamle rør. (avløp fra vannkilden til kjøkkenrøret ditt). En større investering er å kjøpe en vannrenser du monterer rett på vannkranen, men det finnes også mange gode vannkanner med filter som renser vannet. Eks: www.dafi.info/  Du kan også kjøpe små poser som tilfører vannet mineraler, stabiliserer pH-verdien i vannet og fjerner klor.Eks:  www.vivatap.no. Det er en liten investering for å få drikkevannet friskere og renere.

Visste du at gode vibrasjoner påvirker vannet ditt positivt! Masaru Emoto – Japans forsker, fotograf og forfatter har skrevet og dokumenter mye om nettopp det. Se link nedenfor til video han har produsert.

 

Vibrasjoner påvirker vannet- send gode signaler til vannet ditt

 

Kilder:

Litteratur Masaru Emoto og Gerald Pollack