You are currently viewing Sitat…til inspirasjon og ettertanke

Sitat…til inspirasjon og ettertanke

 

Verden er bedre enn sitt rykte

 

Det er ikke utgangspunktet som er viktig, men hvor du bestemmer deg for å ende opp!

 

Hvert menneske er et eventyr som ikke er skrevet før!
Per Fugelli

 

SE og SI hyggelige ting
Ari Behn

 

Ild trenger luft

 

Syn på livet:
Tunnel syn – Hauke blikk – Rosenglass syn

 

Mange måter å være menneske på…

Det er noe vakkert i alle mennesker. Se etter og fokuser på det!

 

Vi løser ikke problemene våre, ved å bruke samme tanker som da vi skapte dem.

Forestillingsevne er viktigere enn kunnskap.
Albert Einstein

 

Unngå å være slave av din egen fortid!

 

LEV i livet og ikke i hodet

 

Du tåler MYE mer enn du tror!

Feel the fear and do it anyway

 

Ingenting varer evig…

 

Open to everything, attached to nothing!
Wayne Dyer

 

Den kloke er langsom i sin tale og hurtig i sin handling!

Vær taus, eller si noe som er mer verdt enn tausheten.

 

Å tenke er lett. Å handle etter sin tanke er det vanskeligste av alt.

Goethe

 

Dårligere dager gjør de gode bedre!

 

«I verden er du bare noen, men for noen er du hele verden.»

 

Tonefallet forteller hva hjertet føler!

 

Du kommer ikke først av å gå i andre menneskers fotspor…

Alt vi ER, er et resultat av hva vi har tenkt!
Buddha

 

God helse er mer enn rikdom!

 

Her er gleder og sorger. LIVET!
Per Fugli

 

What feeds your soul?

 

 

Lykke er ikke et spørsmål om hvor mye man har å nyte, men om hvor sterkt man nyter det man har!

 

Du Er ikke tankene dine.
Tankene dine er bare tanker, ikke mer.
Mennesker kan forandre sitt liv ved å forandre måten en tenker på.

 

Change is nature of life!

 

I AM

Wayne Dyer

 

We do not attract what we want… we attract what we are…

 

Become who you are!

 

Å ha makt over andre er en svakhet kamuflert som styrke.
Eckhart Tolle

 

Øye som ser

 

YTE og NYTE

 

Velge sin kamp…

 

Man har ALLTID et valg…

 

De fleste bekymringene blir det ikke noe av!

 

Det er dumt å sitte inne, når alt håp er ute!

 Universet er full av paradokser!

 

Det er billigere å forebygge enn å reparere….

 

 

Dårligere dager gjør de gode bedre∇

 

Kunsten å være den man er!
Jan Phil Sendker

 

 

Hvilke tanker holder deg med selskap?

 

Hvordan vi kommer oss igjennom dagen er knyttet til det som skjer mellom ørene!

 

Sannheten forsvinner på veien…

 

Om du spør- får du svar!

 

Selv om noe er bra, betyr det ikke at mer er bedre!

 

Multitasting er å gjøre to ting dårlig. Samtidig!

 

Alle har 24 timer i døgnet! Hva vi fyller dem med definerer hvem vi blir.

 

Tenkepause…

 

Fokus på det som er viktig!

 

Når du vet hva som er viktig, er det så mye enklere å overse det som ikke er viktig!

 

Magisk om det blir stille

 

 Den eneste definisjon på suksess, er glede!

 

Sett opp en drøm, gi det energi. Ha tillit!

 

 

Magien skjer utenfor komforsonen!

 

Du kan ikke blomstre hele året. Selv den vakreste blomsten trenger «møkk» for å vokse.

 

Følelsene snur som vinden..

 

Bytt fokus fra forventninger til takknemlighet

 

People on a path to purpose do not have time for DRAMA!

 

 Balanse i hverdagen…