You are currently viewing Mental helse- et viktig tema og alfa omega for et godt liv 5 tips!

Mental helse- et viktig tema og alfa omega for et godt liv 5 tips!

MENTAL HELSE- et viktig tema og alfa Omega for godt liv

Det er mye fokus på mental helse om dagen, spesielt etter Ari Behn sitt triste selvmord. Alt for mange av oss sliter med vår mentale helse. Det kan i blant være vanskelig å vite hvem, fordi enkelte er flinke til å kamuflere sine følelser.

Dette innlegget handler om hva kan vi gjøre for vår mentale helse. Det er ment for positiv inspirasjon. De 5 tipsene som gis er basert på studier for god helse og livets lære

Det kan være vanskelig å starte med å prioritere riktig og ta gode valg for seg selv når en sliter med sin mentale helse. Det første rådet er alltid å snakke med noen om problemene sine. Det vil alltid gjøre ting litt bedre. I starten kan det være en venn, familiemedlem eller psykolog. Så vil veien videre skje gradvis.

Mentale helse handler ikke kun om de som har en psykisk diagnose som sliter med depresjon, angst og selvmordstanker. Eller som har opplevd traumatiske hendelser. Mentale helse er viktig for hver og enkelt individ. Vi må ALLE passe på vår mentale helse! Dagens samfunn innebærer mye stress som gjør at vi alle opplever mentale utfordringer. Selv om en fungerer bra i hverdagen er det likevel viktig å ha fokus på sin mentale helse. Vi vil alle i løpet av livet oppleve mer eller mindre stress, større eller mindre påkjenninger som vil vippe oss av pinnen. Det er en fordel å ha et gir ekstra når ting blir utfordrende og det er en fordel å kjenne sin egen psyke slik at det er lettere å håndtere det som skjer med oss i livet.

Vi stresser mye mer i dag enn det vi gjorde tidligere. Det er en kjensgjerning. Vi tar på oss for mange oppgaver i hverdagen. Vi stiller ofte høye krav til oss selv og andre. Vi sammenligner oss selv med andre og har ofte mer fokus på det som skjer «der ute» enn det som skjer «inni oss». 

Det er lett å miste kontakten med seg selv og når vi opplever vanskelige tanker og følelser vet vi ofte ikke årsaken til dem. Istedenfor for «å erkjenne»og stoppe opp, så stresser vi.

Vi kommer i ubalanse og det blir en mental påkjenning. Vi blir stresset og ofte rådville. Vi komme ikke ut av spiralen på en måte og det går på bekostning av livsstilen vår.  Mange etablerer et usunt forhold til mat. Stress spiser eller demper følelser med mat. Trener alt for mye enn det kroppen klarer eller blir helt inaktiv. Jobber for mye, bruker for mye tid på spill/pc eller sosiale medier. Er for lenge i en jobb de misliker eller i et destruktiv forhold.

Å bli bevisst sine tanker, følelser og handlingsmønster er essensielt for å skape god mental helse. 

Jeg var godt voksen da jeg studerte NLP Coaching- nevro (sansene våre) lingvistisk (språket vårt- både verbalt og kroppspråk) programmering. Etter det åpnet det seg en ny verden for meg. Jeg begynte å forstå mitt eget sinn. Jeg begynte å bli bevisst mine tanker og legge merke til mitt handlingsmønster. Tanker som blir til følelser. Og følelser som blir til handlinger. Hvilke tanker som gjorde meg glad og hvilke tanker som gjorde meg mindre glad. Jeg hadde tidligere forsøkt å praktisere meditasjon men fikk det ikke spesielt godt til. Etter coachingutdannelsen ble det lettere å praktisere mindfulness og meditasjon. Og utifra det ble det enklere å forstå hvordan jeg kunne skape en god dag med sinnet mitt, selv om forutsetningene for den dagen kunne være mindre bra. De dagene som bare ikke er så gode, som vi alle mennesker har, er mulig å snu med mindfulness og smarte teknikker fra NLP. Iallefall gjøre dagene litt bedre og lettere å forholde seg til.

Jeg skulle så gjerne ønske at forståelsen av sinnet var et eget fag på skolen. Der elevene lærer om tanker, følelser og handlingsmønster. Heldigvis så er det mulig å lære seg dette selv ved hjelp av kurs og bøker. Slik at vi igjen kan hjelpe være barn og enkelte av oss blir terapeut som kan hjelpe andre. Jeg personlig tror nøkkelen til bedre mental helse er å forstå sitt eget sinn bedre.

Vi er summen av alle øyeblikk vi har opplevde- farget av våre omgivelser. På godt og vondt. Vi får ikke forandret historien vår, men vi kan akseptere den og unngå å være slave av vår egen fortid. Så kan vi fokusere på hver dag på best mulig måte, slik at vi kan skape en fremtid vi ønsker

Hva kan vi gjøre for vår mentale helse? Her er 5 tips

  1. REDUSERE STRESS
  2. FØLELSER I BALANSE
  3. MER TID I HVERDAGEN TIL HVILE
  4. AKSEPTER DEG SELV
  5. FYSISK AKTIVITET & KOSTHOLD

1.Reduserer Stress

Stress er den største trussel for helsen vår. Litt stress er vi skapt for å håndtere. Blir stresset kronisk vil det påvirke vår hjernekjemi og fysiologi i høy grad. Det sies at så mye som 95 % av alle sykdommer skyldes stress. Stress kan deles inn i psykisk stress, emosjonell stress og fysisk stress. Alt henger sammen. Om vi ikke lytter til kroppen og kjører på når den trenger hvile vil stresset feste seg. Om vi ikke håndterer destruktive tanker og negative følelser vil dette også feste seg i kroppen.

Hva kan vi gjøre? Mindfulness er vitenskapelig dokumenter metode for å redusere stress. Mindfulness er oppmerksomhet på nuet. Du drar fokus til essensen av deg selv akkurat her og nå. Du kommer i kontakt med hva som foregår av tanker når du stresser, hva slags følelser som fremkommer og hvilke valg du ender med å ta som etterfølge.  Meditasjon og pusteøvelser vil ta deg tilbake til her og nå. Hvor det i teori ikke finnes stress. Fryktbaserte tanker skaper stress og ved å flytte fokus fra tanker til pusten vil kroppen roe seg gradvis ned.

Alt sitter i hodet, sies det. Både stress og ro sitter i hodet. Hjernen sender ut signaler til kroppen, og produsere stoffer som hormoner og nevrologiske impulser. Det sympatiske nervesystemet aktiveres  i stressituasjoner eller situasjoner som er fysisk krevende. Kortisol er vårt stresshormon som produseres i binyrene. For å redusere produksjonen hjelper det å puste med magen, det hjelper å sende gode tanker til kroppen. Slik som: «det går bra», «alt går over». Puste og snakke rolig til seg selv med behagelig ord. Så vil sinnet roe seg ned og deretter kroppen. Fordi det er tankene og hvordan en forholder seg til en opplevelse som stresser kropp og sinn. Ubevisste tankemønster som setter i gang stressresponser i kroppen.

Du ER ikke tankene dine. Tankene dine er bare tanker, ikke mer. Vi kan forandre vårt liv ved å forandre måten vi tenker på. Ingen ting er uforanderlig, konstant eller permanent. Alt er i bevegelse.

All that we are is a result of what we have thought. Budda

Bli bevisst på hva du sier ja til i hverdagen. Prioriter det som er viktigst og nedprioritere det som tar mer energi enn det gir. Forsøk å legg inn mer tid til det du har prioritert. Mer tid gir deg mulighet til å være mer tilstede i opplevelsen slik at det blir en positiv opplevelse og ikke noe du må stresse deg igjennom. Mer tid i hverdagen generelt gjør at vi presterer bedre. Vi har fokus på færre ting som gjør at vi konsentrerer oss lettere. Det er lettere å holde oversikt og tenke klart. Hjernen vår elsker når vi fokuserer på en ting. Og det gir en god følelse når vi blir fornøyd med det vi gjør. JA i blant må vi multitaske og si ja til det vi ikke har lyst til. Slik er livet, men det betyr ikke at vi ikke kan si nei til andre ting eller jobbe mot å gjøre en ting av gangen når vi har mulighet.

Online og offline soner. Bestemt deg for å ikke bli en slave av digitalverden

I løpet av dagen sett av noen minutter til pusteøvelser eller til å ha litt enkel pause trim hvor du beveger kroppen uten å tenke så mye. Bestem deg for et tidspunkt på kvelden du logger av epost og legger bort mobilen. Legg mobilen i et annet rom, fordi da fjerner du tilgjengeligheten til å sjekke status på sosiale media etc. Når du gir hjernen hvile, senker hjernefrekvensen seg og du vil lettere finne ro når du legger deg til å sove. Det gir deg også tid til å være kreativ, dyrke en hobby du har glemt eller lese en bok.

Stress gjør at vi opplever at vi ikke har tid til å gjøre det som vi kanskje behøver å gjøre for å reduserer stress. Når vi er stresset er det ofte slik at vi nedprioriterer det som er viktig og glemmer å virkelig ta vare på oss selv. Det er som hjernen forteller deg at DET…har du iallefall ikke tid til!.

Har vi tid til å være stresset? Har vi tid til å leve et liv i ubalanse? Stress handler ofte om kontroll og frykt. Frykt for å ikke rekke det vi tror er viktig for oss. Vi ønsker kontroll over livene våre og det er forståelig. Men vi kan ikke kontrollere stress eller følelser. Det er en umulig oppgave.

Det vi kan er å akseptere dem og starte med å gjøre ting på en annen måte. Som Albert Einstein sa, Definisjonen på galskap, er å gjøre ting om igjen og om igjen på samme måte, og forvente et annet resultat.

Det vi alle ønsker å oppnå er ro og følelsen av at tiden er på vår side. Mindre stress vil gi mer ro. Mindfulness med pusteøvelser og meditasjon, rolig yoga, qigong er aktiviteter som reduserer stress. Et varmt bad med essensielle oljer, massasje, en tur i skogen. Nærhet med andre, kjæledyr, lytte til musikk- spesielt hjernebølgemusikk. Det er forsket mye på at musikk med hjernebølgefrekvenser roer ned det parasympatiske nervesystemet som aktiveres ved hvile.

Ved å være åpen for nye muligheter, nye måter å tenke på, nye måter å leve livet vårt på, først da skjer det en endring. Og mest sannsynlig en positiv endring som vil gjøre deg mer glad og gi deg mer livskraft

2. Følelser i balanse

Følelsene våre styrer oss i stor grad. En følelse varer ca 90 sekunder, så dabber den av om den ikke forsterkes ytterligere. Vi kan påvirke følelsene våre med hvordan vi møter dem. Emosjonell intelligens er når vi har et sunt forhold til følelsene våre. Vi tør å kjenne på dem og aksepterer dem. Først da vil vanskelige følelser gi lettere slipp.

Hormoner og nerveimpulser styrer mange av impulsene våre. De blir påvirket av hvordan vi tenker, hva vi sier og gjør. Et sted må en begynne og stedet er å starte med tankene. Hvilke tanker har du og hva gjør tankene med deg? Bli bevisst tankemønsteret ditt og etterhvert vil du forstå hvordan det påvirker sinnstemningen din. Kjipe tanker, gir kjipe følelser.

Tanker er bare tanker, de er ikke sannheten. Følelser kommer og går, som vinden. Ikke legg så mye i dem og ikke tro at de definerer hvem du er.

Vi har ca 50-70 000 tanker hver eneste dag hver og en av oss. 95 % av alle tankene vi har er ubevisste, og hele 70 % er i gjennomsittet negative. For enkelte er det siste tallet høyere. Vi går på autopilot med tankemønster. Vi er ikke bevisst på hva vi tenker og vi tenker ofte de samme tankene dag ut og dag inn. Alt starter med å bli bevisst tankene og gi mer energi til de tankene som gir deg god følelse. Bli bevisst på hva som gjør deg glad. Start med å tilbringe mer tid med mennesker som løfter deg energisk og gjør mer at ting som gir deg glede.

Følelser i balanse handler også om å akseptere vanskelige følelser. Akseptere dem slik de er og akseptere det du ikke får gjort noe med. Bruk heller energien på det du får gjort noe med. Det andre gir du slipp på. Aksepter. Pust med magen. Gi slipp.

Bevisstgjøring er nøkkelen. Aksept og fokus på det du ønsker å oppnå. 

3. Mer tid i hverdagen til hvile

Hvile er undervurdert. Vi er koblet på alt for mye. Vi sover mindre, tar mindre pauser. Hjernen blir overstimulert og det påvirker vår kognitiv funksjon. Vi glemmer mer, vi har mindre empati, vi har mindre forståelse for andre mennesker fordi vi er låst inn i et ensporet egenrådig perspektiv. Slik virker hjernen når vi stresser. Vår mentale helse blir svekket. Vi trenger hvile for å få balanse.

Det parasympatiske nervesystemet i vårt autonome nervesystem er hovedsakelig aktivert når vi er avslappet. Den har en viktig funksjon i blant annet regulering av fordøyelse og vannlating. Den senker pulsen og hjernefrekvensen, mens sympatisk nervesystemet (det aktive) øker den.

Hvile. Puste med magen. Sove. Dette er motpol mot stress i kroppen. Det vil stimulere fordøyelsen, roe ned en aktiv blære som ofte blir overstimulert med stress, og det viktigste roe ned pulsen og senke hjernefrekvensen.

Legg inn hvile pauser i løpet av dagen. Det kan være å lukke øynene og gjøre noen pusteøvelser. Det er utrolig hvordan hjernekapasitet øker etter kun noen få korte minutter med avkobling fra stimulering.

4. Aksepter deg selv

Vi er alle unike. Helt unike på hver vår måte. Og det er fantastisk! Hva er vel bedre enn en autentisk person som er seg selv og som ikke forsøker å være noen andre enn seg selv. Det er spennende med ulike mennesker med ulik utseende, smak og meninger. Lenge live ulikhetene! Vi har alle være mindre flatterende egenskaper som vi kanskje ønsker å endre. Det starter med å akseptere dem og ha fokus på sine gode egenskaper. De blomstene du vanner vil blomstre. Ha fokus på å dyrke frem den vakre unike blomsten som du er.

Det er mange måter å være menneske på! Vis din måte og vær stolt av den. Livet handler ikke om å finne seg selv. Det handler om å skape seg selv! 

Sjelefred kommer med å like seg selv. Sjelen lengter etter å få aksept for den du er og kunne uttrykke den du virkelig er på en naturlig måte. Og å gjøre det du ønsker å gjøre med livet ditt. Å være glad i seg selv = god selvfølelse og selvtillit.

What feeds your soul?

5. Fysisk aktivitet & Kosthold

Bevegelse, bevegelse, bevegelse! Walk, walk, walk. Fysisk aktivitet gjør stor forskjell for vår psyke. Gåturer i naturen er noe av det bedre du kan gjøre for din mentale helse. Føttene stimuleres og sender gode signaler opp til hjernen.

Naturen er det beste stedet å koble av og hente energi. Naturen er helse på grønn resept. Naturen er vitaminpille for kropp og sinn.

Det er gjort mange spennende studier om naturens helseeffekt. Hvordan dagslys, luften og naturen påvirker oss positivt på alle plan. Stresshormon kortisol senkes når vi er i naturen. Vi blir automatisk mer bevisste og tilstede når vi er i naturen. Naturlig sanseinntrykk stimulerer oss og påvirker oss på cellenivå. På vinterhalvåret når det er lite dagslys må vi streve litt ekstra etter å være ute midt på dagen slik at vi får en liten dose med dagslys. Alle uteaktiviteter er supert for kropp og sinn fordi lys stimulerer serotonin produksjonen i hjernen (vårt velværshormon). Det gir mer energi og bedre humør.

Change your body and change your mind.

Kroppen produsere endorfiner ved aktivitet. Endorfiner virker hemmende på ulike aktiviteter i nervesystemet, spesielt aktiviteter forbundet med smerte, angst og ubehag. Endorfiner kalles «lykkehormonet» som gir oss lykke følelse eller «kroppens eget morfin» som demper smerte. En trenger ikke å begynne å løpe maraton eller løfte tunge vekter for å trene. Gåturer i ulendt terreng med pulsstigning er både effektivt og skånsomt for kroppen. Yoga med strykeøvelser. Ski, padling, sykling.

Les mer om lykkehormoner her.

Alt henger sammen og vi er summen av alt vi spiser og gjør.

Sist, men kanskje det viktigste. Kosthold! Kosthold påvirker vår mentale helse i stor grad. Det forskes mye på kommunikasjonen mellom hjernen og tarmbakterier. Bakteriestammene i tarmen påvirker vår psyke i stor grad forskes det mer og mer på. Enkelt forklart. Jo flere gode tarmbakterier, jo bedre hjernekjemi. Dårlige tarmbakterier elsker sukker og raske karbohydrater. Og gode tarmbakterier elsker fiber og grønnsaker. Dette er kjedelig å høre for deg som elsker sukker!!, men det finnes sunnere søt alternativer der ute som er bedre for blodsukkeret og tarmbakteriene:)

Et smart kosthold som er blodsukkervennlig gir jevn energi og humør. Et kosthold med nok proteiner fra planterike og kjøtt/fisk kvalitet. Godt med naturlig fett, smarte fiberrike karbohydrater og mye fargerike grønnsaker. Spis mer naturlig mat og reduser inntaket av sukker og raske karbohydrater (raffinert hvitt mel og stivelse.) Fermenterte matvarer, kraft rik på kollagen, antioksidanter fra grønnsaker og sunne fettstoffer er bra hjerne og mage føde.

Mat for sunne og glade hjerner- 12 mattips
Spis-bedre-ikke-mindre!

Et smartere kosthold vil påvirke alle organene, spesielt blodsukkeret, energinivå og det mentale!

Det finnes så mye spennende smaker og gode naturlige råvarer. Utforsk, smak og nyt

Kilder: Studier og artikler innen helse, Tunsberg medisinske skole kostholds studie.

Sitat…til inspirasjon og ettertanke