You are currently viewing Manifester ditt beste år!

Manifester ditt beste år!

MANIFESTERING

Ordet «manifestasjon» betyr å skape noe eller gjøre noe fra en idé til en virkelighet. Igjennom en energetisk handling. Målet er at det du ønsker og drømmer skal bli til en realitet.

For mange kan dette virke litt rart og veldig spirituelt. I realiteten så er det ikke så hokus pokus som vi tror. De fleste har erfart at vi får det vi fokuserer på. Negative tanker og følelser manifesterer seg i dårlig humør/stemning i oss selv og de rundt oss. Positive tanker og følelser er smittsomt for alt rundt oss. Når vi sender ut god energi, smil og gode ord får vi ofte det samme tilbake. Alt handler om energi. Kall det en frekvens. Når vi er positive og glade utstråler vi en høyere varmere frekvens. Når vi er negative og sinte/trist utstråler vi en lavere kaldere frekvens. Dette er noe de fleste kan relatere seg til.

Så hva kan energien og frekvensen vår i teorien gjøre for oss? Svaret på det er omtrent ALT.

Sannheten er ofte at du får det du tenker på. Du får det du er overbevist om. Du får det du tror på.

Så om du tror du ikke klarer noe, så klarer du det mest sannsynlig ikke. Om du tror du ikke er verdt et godt liv, så får du det mest sannsynlig ikke. Om du tror du ikke vil få en ny bedre jobb, så får du det mest sannsynligvis ikke. Vi manifesterer det vi tror om oss selv og det vi mener vi fortjener.

Du kan faktisk velge hvordan du vil oppleve livet ditt. Det du forteller hjernen, er det følelsene, kroppen, energien vil gi deg. Velg gode inspirerende oppløftende tanker og du vil få kropp og energi med på laget.

Hjernen vår er delt i to bevisstheter, vårt bevisste sinn og vårt ubevisste sinn. I vårt ubevisste sinn har vi lagret alle våre overbevisninger, våre filter med begrensninger, våre tidligere erfaringer, våre minner og vårt reaksjonsmønster(tanker, følelser, handlinger). Ofte er vi ikke klar over alle overbevisninger og begrensende tanker vi har om oss selv, om andre eller om verden vi lever i. Vi ser verden igjennom et filter av våre holdninger, verdier og meninger. Å komme til en bevisstgjøring av hvem vi er på dypere nivå og bryte ned overbevisningene våre krever at vi gjør noe aktivt.

Det er ofte vanskelig å se seg selv. Ofte forstår vi ikke at tankene kan ta oss i motsatt retning av det vi ønsker. Ofte forstår vi ikke at vi er så mye mer kraftfulle enn det vi tror. At vi har så mange muligheter som vi ikke ser. At vi kan lære og utvikle oss i en retning som tar oss dit vi ønsker. Derfor er det helt nødvendig å søke blikket innover. Det kan vi gjøre igjennom å meditere. Vi kan sette av 10-15 minutter hver dag til å bli bedre kjent med oss selv, innerst inne. Vi kan observere tankene våre og stille oss selv verdifulle spørsmål som kan gi oss svar. Vi hadde kanskje en liten fornemmelse av dem, som du i korte øyeblikk kunne få, når du var i stillhet med deg selv. Ofte er vi så travle i hverdagen at vi glemmer å lytte til vår indre stemme. Vi blir distrahert av alt «støyen» rundt oss og når vi har et lite øyeblikk for oss selv sitter vi på telefonen og tar inn enda mer støy.

Svaret på å bli kjent med oss selv er å være alene i stillhet. Vi har alle svarene i oss selv. Hva vi virkelig ønsker oss og trenger for å være i harmoni og balanse. Hva som er vår lidenskap i livet . Hva vi ønsker å oppnå før vi forlater denne verden. Vi trenger å stille oss selv disse spørsmålene før årene går, og vi en dag våkner opp og det er for sent. Dette kan virke litt provoserende. Men det kan være sannheten. Vi vet aldri hvor mange år vi har på denne jord. Om helsen vil holde. Det eneste vi vet er at vi har øyeblikket og at vi må leve vårt potensialt hver eneste dag.

Det jeg gjør ved årsslutt er å skrive ned hvordan året har vært. Både av spennende opplevelser, nye lærdom, nye reiser, nye bekjentskap, nye hendelser som har påvirket livet mitt på godt og vondt. Jeg avstemmer med målene jeg satt for året. Hva har jeg oppnådd? Hva gikk som planlagt? Hvilke drømmer ble oppfylt? Hva gikk galt? Hva kan jeg lære av det? Denne refleksjonen betyr mye for året som kommer. Jeg setter meg nye mål og drømmer, og skriver dem ned i en notatbok. Jeg setter opp ulike fokusområder med årstallet over. Notatboken ser jeg på ofte igjennom året for å holde fokus og energi på det jeg ønsker. Så avstemmer jeg når året er omme. Da får du svart på hvitt klarhet i hva som har vært og hva du ønsker.

For å manifestere det vi ønsker inn i livet vårt. Må vi aktivt gjøre noe. Vi kan ikke bare sitte å vente og se om det skjer. Det er ikke slik drømmer blir oppfylt. Vi må tenke på det vi ønsker, vi må føle det vi ønsker å oppnå ved å kjenne etter hvordan det vil føles når vi oppnår det vi drømmer om. Tanker er elektriske og følelser er magnetiske. Så det å føle det har en sterkere frekvens enn tanker. Det må være ekte følt. Du må virkelig kjenne at du fortjener det du drømmer om og at du tror på at du vil oppnå det. Tro kan flytte fjell sies det. Og det er flere historiske hendelser at det stemmer. Nelson Mandela satt 18 år i fengsel og trodde på at apartheid skulle oppheves. Han sin sterke tro og overbevisning smittet over til et helt nasjon som gjorde at drømmen hans ble virkelig. Jeg har selv opplevd gang på gang at det jeg virkelig tror på og ønsker meg blir virkelig.

Jeg tenker ofte på det jeg ønsker meg, kjenner på de gode følelsene det gir meg. Summen av dette gjør at hjernen min automatisk tiltrekker seg steder, mennesker, begivenheter som gjør at jeg kommer nærmere målet mitt. Dette skjer ofte helt ubevisst. Hjernen vår er lett å programmere når vi når frem til underbevisstheten. Det er der magien skjer. Underbevisstheten vår styrer livet vårt helt på autopilot. Så vi bør være veldig bevisste på hvilke tanker vi har om oss selv og hva vi tror vi er verdt. Og at vi har klare mål og retninger på hva vi vil oppnå. Hjernen vår er som en indre GPS og vil styre deg dit du vil om du har satt kursen riktig. 

Manifestere ditt beste år?

Start med å skrive ned alt du ønsker å oppnå i 2023.
Områdene innen helse, relasjoner, rekreasjon, jobb, selvutvikling, ny lærdom og eventuelt verdisaker (nytt hjem, bilskifte, en klokke/smykke du ønsker deg) som har stor betydning for deg.  Det finnes ingen begrensninger for hva du kan drømme om. Dream big er mitt motto!

Eks. innenfor helse. Spise bedre og være mer ute.
Eks innefor relasjoner. Mer kjærlighet og glede.
Eks innenfor ny lærdom. Lære et nytt språk eller starte å spille et instrument.
Eks innen selvutvikling. Oppnå mer ro og tilstedeværelse i livet. Ha det mer gøy.
Eks innen jobb. Jobbe mer fokusert og målrettet.

Dette er kun eksempler. Du kartlegger dine dype indre behov for ditt liv. Dine ønsker og drømmer. Det som betyr noe for deg. For at du skal ha det godt og kjenne på enda mer glede i livet ditt. Det du virkelig ønsker deg og drømmer om. Det skal du skrive ned. Du skal tenke på det. Du skal kjenne på følelsen det gir. Du skal tro på det og tenke at det vil skje en vakker dag. Du skal ta signalene som kommer til deg og aktivt følge dem. Det vil si at du aktiv gjør noe for å oppnå det du ønsker. Du følger magefølelsen på det som gir deg en «god følelse» av et slag. Som gir deg en hint om at her må du gjør noe. Du skal tenke klare tydelige tanker om målet ditt og unngå å tvile. Så gi slipp på resultatet. Om du blir manisk eller for needy vil tvilen og dårlige følelser sette spor. Det vil hindre deg i å være i flyt sonen og i god følelsen. Vi manifestering kun drømmene våre når vi har gode tanker og følelser. Vi tiltrekker oss det når vi er i høye sterke frekvenser. Derfor er det viktig å stole på prosessen og gi slipp på hvordan det vil skje og når det vil skjer. Bare stol på at det ordner seg og at du vil oppnå det du virkelig ønsker deg. Om du tviler og snakker deg ned vil du manifestere det motsatte av det du ønsker å oppnå.

Vi manifestering drømmene våre når vi har gode tanker og følelser.
Vi manifesterer 24/7, derfor er oppmerksomhet på egne tanker og følelser så viktig. Vi manifestere ikke det vi tenker, men den vi ER, den frekvensen som vi vibrerer på. Derfor er det viktig å stole på prosessen og gi slipp på hvordan det vil skje og når det vil skjer.

Tanker er mektige, så vær bevisst på hva du tenker! Tren opp evnen til å styre dem i retning av dit du vil. Om du sier til deg selv at dette blir vanskelig, så blir det mest sannsynlig det. Om du sier at dette klarer jeg uansett. Så gjør du det. I blant må vi lære noe eller erfare noe for å komme et steg videre til drømmen. Omveier og nedturer hører ofte med. Den som ikke gir seg og står på videre vil klare det. Veien dit blir mye enklere om du snakker deg selv opp og har god energi i prosessen.

Go with the flow og stol på prosessen. Universet byr på mange overraskelser og guider deg i riktig retning om du tuner inn i stillhet og klarhet. Sett av tid til å meditere. Være i stillhet med deg selv. Den tiden du investerer i nettopp det, kan endre livet ditt totalt. Utvikle deg ved å være åpen for å lærer nye ting. Gi slipp på kontroll og gjør ting på nye måter.

La 2023 bli et magisk år.