You are currently viewing Kongruens- veien til god selvfølelse

Kongruens- veien til god selvfølelse

incongruence

KONGRUENS

Kongruens handler om å være i helhet med seg selv.
Kongruens er når det er samsvar mellom ord og handlinger. Og tanker og følelser.

Styrken i kongruens ligger i at det vi sier, stemmer overens med det vi gjør og føler. Kroppsspråket vårt stemmer med ordene som blir sagt og handlingene som blir gjort. Det vil si at det er samsvar mellom de signalene vi sender ut til menneskene rundt oss, og det som foregår av tanker og følelser inne i oss. Kongruens betyr at vi er tro med oss selv og at vi er den vi ønsker å være, ved å si det vi oppriktig mener og gjøre det vi sier til oss selv og andre. Ved å være i helthet med oss selv vil vi oppleve en integritet i oss selv som gir en god selvfølelse.

Virginias Satirs’s (amerikansk terapaut/forfatter) 5 friheter som støtter kongruens:

1. Frihet til å se og høre det som er, istedenfor det som burde være, var eller kommer til å bli.

2. Frithet til å føle som du gjør, istedenfor det du burde føle.

3. Frihet til å si det du tenker og føler, istedenfor det du burde tenke og føle.

4. Frihet til å be om det du ønsker, istedenfor å vente og se om du får det.

5. Frihet til å ta sjangser på egne vegne, istedenfor alltid å være på den sikre siden.

Kongruens er en forutsetning for god kommunikasjon og for å ha et godt indre liv

happy

Kilder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Satir
NLP master litteratur