You are currently viewing Kloke ord fra Per Fugelli

Kloke ord fra Per Fugelli

Denne uken var jeg på Female business innovation konferanse i forbindelse med Oslo innovation week. Et fantastisk arrangement med inspirerende foredragsholdere.
Per Fugelli (professor i sosialmedisin) åpnet arrangementet med et foredrag det var verdt å lytte til.

Her er en oppsummering av Per Fugelli’s kloke ord.

perfugli

Per Fugelli’s 5 grunnstoff i livet

 1. Verdighet

Bli sett og godtatt som du er. Når masken faller og pynten er borte- God nok!

2. Handlingsmot og selvstendighetsmot i eget liv

Stå for den du er og si det du mener. Samtidig vokt deg for å sende ut signaler som sier: Bli som meg! Gjør som meg! Ingen sitter på fasiten…..

3.  Tilhørighet

Vi er originaler. Vi er unike. Vi er selvstendige individer.
Samtidig er vi flokkdyr og trenger tilhørighet.
Vi blir fellesskap med møte med andre mennesker og erfaringer med andre.
Realisere seg selv (egen vilje) eller danse med flokken sin?

perfugli3

4. Latter

Le, dans, smil, lek!

5. Likvekt

NOK punktet! Om vi gir alt hele tiden brenner vi ut å blir til aske, istedenfor å være ild!
En god dosering gir balanse. Unngå å drømme etter å være et glansbilde- godt nok. God nok!

LIVET:
gleder og sorger

LIVET:
seier og nederlag

LIVET:
frisk og syk

Pluss og minus:
Balanse i livet

Intervjue med Per Fugelli i VG-Tv om livet og døden: https://www.vgtv.no/#!/video/100985/intervjuet-per-fugelli/6