You are currently viewing Hjerte versus hjerne

Hjerte versus hjerne

Hjerte er 5000 ganger sterkere til å motta informasjon enn hjernen.

Det kommer mer informasjon fra hjerte til hjernen enn motsatt.

Hjerte er kroppens viktigste organ og kroppens største muskel.

Hjerte har som oppgave å transportere blod rundt i kroppen slik at celler og vev kan motta oksygen og næringsstoffer og kvitte seg med avfallsstoffer.

Latins ord for hjerte er COR som er et muskulært organ som pumper blod og kroppsvæske gjennom kroppen.

Hjertefrekvensen styrer puls og energi.

Hjertet er på størrelse med din knyttneven. Et manns hjerte veier ca 300 gram og kvinnens hjerte ca 250 gram. Kvinners hjerter slår generelt litt raskere enn menn sitt hjerte.

Hjerte kan slå selv etter at det er adskilt fra kroppen. Fordi hjertet har sin egen elektriske impuls, reguleres det ikke av hjernen, og kan det fortsette å slå selv når det er skilt fra kroppen, så lenge det har tilstrekkelig oksygentilførsel.

Hjerte kommuniserer med alle cellene våre utfra hva vi føler.  Elektro magnetiske signaler sendes ut fra hjerte og det er derfor energien vår påvirker omgivelsene våre.

Hjerte er din hero, din beste venn. Hjerte har en visdom som er mye større enn din hjerne.

Hjerte er den beste kilden til intuisjonen din. Du bør ta avgjørelser fra hjerte og ikke hodet.

Alle organer henter informasjon fra hjerte. Hjerte har en høyere intelligens enn hjernen vår. Les mer her om alt handler om hjerte.

Heart coherence is a state of alignment between the heart, mind, emotions, physical systems and spirit. Heart coherence involve high thinking capasity. And a strong presens and intuitive state.

Hjerte coherence kan styrkes ved å generere mer positive følelser og praktisere takknemmelighet. Dype pust regulerer hjerte rytmen og pulsen. Det skaper harmoni i hjertefrekvensen.

Hjerte coherence  styrker deep connection til deg selv og de rundt deg. Til syvende og sist er det hvordan vi har det i hjertet vårt som tilsier kvaliteten på livet vårt. Hva vi tenker kan ikke måle seg med hva vi føler.

Follow your hear. Connect to your heart. Speak from your heart.