You are currently viewing Hjernebølger

Hjernebølger

Hjernebølger

Hjernen består av milliarder av hjerneceller som kommuniserer på kryss og tvers. Kommunikasjonen skjer ved hjelp av elektriske impulser og kalles for hjernebølger. Hjernen er elektrisk aktiv, natt og dag, hele livet. Hjernebølgene kan registreres på et dataskjerm ved å sette elektroder på hodekraniet. Denne målemetoden kalles elektroencefalografi (EEG). Hjernebølgene svinger med forskjellig hastighet (frekvens) avhengig av bevissthetstilstanden og den påvirker vår tilstand. Vil du slappe av, er det alfa bølgene du ved hjelp av meditasjon skal få tak i. Når du må være fokusert og konsentrert er det beta 1 bølgene.

Hjernebølge type og frekvens

hjernebølger

Bølgetype

Frekvens

Aktive når:

DELTA 0,5-4 HZ Vi sover dypt.
THETA 4-8 HZ Det er rett før vi våkner eller faller i søvn.  Pluss ved sterke følelser. Hjernen arbeider her med dagens informasjon, og mange forskere mener at det er på dette stadiet hjernen sorterer, sammenligner og lagrer ny informasjon via «submodaliteter».
ALFA 8-12 HZ Vi er rolig og avslappet. Det er ulike måter å sette seg selv i alfa-tilstand på. Meditasjon og avspenningsøvelser, ofte kombinert med ditt eget pustemønster (puste dypt og rolig med magen) er en metode. Bruk av spesielle typer musikk er en annen. Når du befinner deg i alfa-tilstand flyter informasjon fritt mellom hjernehalvdelene (venstre- bevisste og høyre-ubevisste hjernedel). Alfa-tilstand frigjør fantasi og kreativitet, og bidrar til inspirasjon, raskere innlæring og bedre hukommelse. Når du befinner deg i alfa-tilstand er heller ikke hjernen i kontrollmodus.
SMR 13-15 HZ Vi er i fysisk ro.
BETA 1 16-22 HZ hjernen fokuserer eller lærer noe nytt. Dette er den tilstanden vi stort sett befinner oss i når vi arbeider og gjør våre daglige gjøremål.
BETA 2 22-35 HZ Vi er stresset, redd eller bekymret.
GAMMA 36-42 HZ Vi er ekstremt fokusert, på grensen til det ekstatiske.

 


Her er linker til ulike youtube bølgemusikk og meditasjoner som påvirker hjernebølgfrekvensen vår:

Open Third eye meditation  15 min meditasjon med hjernebølger som åpner det tredje øye- Bør prøves!

Balancing left-right brain music  8 min med hjernebølgemusikk for å balansere høyre og venstre hjernedel

Concentration Music Improve focus  1 time konsentrasjons musikk med alfabølger f.eks ved studering/konsentrert jobbing

Studying Music  1 time konsentrasjons musikk med betabølger for dypere konsentrasjon og fokus

Få mer fokus og konsentrasjon med betabølger. Betabølgene er forholdsvis raske, høyfrekvente hjernebølger som er aktive når vi konsentrerer oss. 

Kreativ musikk System (link)  1 time musikk for økt kreativitet     Dr. Jeffrey Thompson

DEEP MEDITATION 432 Hz Clearing (link) 15 min dyp meditasjon 432 HZ hjernebølge

Meditasjon senker hjernefrekvens, hjerterytme og stresshormon kortisol

Deep Theta Meditation 5.5Hz (link) 50 min Theta lyd 5,5 HZ for dyp meditasjon

10 min Theta lyd musikk

Deep sleep system  (link) 30 min med hjernebølgemusikk med Theta/Delta for innsovning  Jeffrey Thompson

Relaxation music Chinese Bamboo Flute (link) 1 time med nydelig avslappende musikk med bambus

 


hjernbølgermusikk

[box] Kilder: Faglitteratur VOF og wikipedia [/box]