You are currently viewing High performance- 6 fokuspunkter

High performance- 6 fokuspunkter

High performance

Er du bevisst ditt tanke og handlingsmønster?

Kjenner du deg selv godt?

Tar du valg som gir deg de resultater du ønsker?

6 viktige punkter som personer med high performance har fokus på:

  1. Klarhet  Hva konkret ønsker du? Hva er dine kvaliteter? Beskriv deg selv med 3 konkrete ord.
  2. Energiflyt  Har du jevn god energi i hverdagen?  Balanse mellom Aktivitet & hvile= Stamina
  3. Bevisstgjøring  Er du bevisst ditt tankemønster og handlingsmønster? Du er hva du tenker og gjør!
  4. Prioritering   Hva er viktig å fokusere på? Prioritere du riktig? Eller går du på autopilot?
  5. Påvirkning   Hva påvirker deg positivt? Vi blir påvirket av det vi tenker og de menneskene vi omgås.
  6. Mot   Har du mot til å dele din visjon? Har du mot til å følge dine drømmer?

You are only as strong and extraordinary as you give yourself reason to be

Brendon Burchard er forfatteren bak boken High performance. En inspirerende bok som setter fokus på hverdagsrutiner og vaner. Hva gjør de menneskene som lykkes med sine drømmer og lever de livene de ønsker å leve. Brendon har oppsummert de 6 viktigste punkten i sine youtube videoer og boken High performance.

Du finner inspirerende videoer med Brendon Burchar her:

 

Kilder: Boken High performance. Brendon Burchard hjemmeside og youtubevideoer.