Lykke er når det er harmoni mellom det du tenker, det du sier og det du gjør!