You are currently viewing Har du tid til å være stresset?

Har du tid til å være stresset?

Hvis svaret er NEI…. ta et valg om å sette av 15 minutter daglig til mindfulness.

Utbytte er stort! Du bruker 15 min av din tid og i gjengjeld så får du:

Redusert utskillelse av stresshormonet kortisol (kortisol er nedbrytende på kroppen)

Senket blodtrykk og puls

Hjernefrekvensen senkes slik at du i etterkant tenker klarere

Tanker om alt en «skal og bør gjøre» reduseres og gir hjernen hvile. Stress er tankebasert!

Roligere og dypere pust som gir mer oksygen til cellene og mer energi

Lavere puls, blodtrykk og hjernefrekvens igjennom dagen som gir bedre søvn

mer overskudd til å gjennomføre dine plikter og gjøremål

Større kapasitet i hodet og kroppen som kan benyttes til konstruktive handlinger istedenfor stress

Økt bevisstgjøring om hva som er viktig å fokusere på i hverdagen

  • Forskning viser at effekten av daglig mindfulness trening kommer allerede etter 2 uker…

Tar du vare på din mentale aktivitet på lik linje med fysisk aktivitet?

 

Kilder: Huffingtonpost.com, University of Oregon studie, Dalian University of Technology in China