Hvis svaret er NEI…. ta et valg om å sette av 15 minutter daglig til mindfulness.

Utbytte er stort! Du bruker 15 min av din tid og i gjengjeld så får du:

♥ Redusert utskillelse av stresshormonet kortisol (kortisol er nedbrytende på kroppen)

♥ Senket blodtrykk og puls

♥ Hjernefrekvensen senkes slik at du i etterkant tenker klarere

♥ Tanker om alt en «skal og bør gjøre» reduseres og gir hjernen hvile. Stress er tankebasert!

♥ Roligere og dypere pust som gir mer oksygen til cellene og mer energi

♥ Lavere puls, blodtrykk og hjernefrekvens igjennom dagen som gir bedre søvn

♥ mer overskudd til å gjennomføre dine plikter og gjøremål

♥ Større kapasitet i hodet og kroppen som kan benyttes til konstruktive handlinger istedenfor stress

♥ Økt bevisstgjøring om hva som er viktig å fokusere på i hverdagen

  • Forskning viser at effekten av daglig mindfulness trening kommer allerede etter 2 uker…

Tar du vare på din mentale aktivitet på lik linje med fysisk aktivitet?

 

Kilder: Huffingtonpost.com, University of Oregon studie, Dalian University of Technology in China