You are currently viewing 6 gode grunner til å sette av 15 min hver dag til mindfulness

6 gode grunner til å sette av 15 min hver dag til mindfulness

mindfulness

6 gode grunner til å sette av 15 min hver dag til mindfulness

Å ta vare på helsen handler om mer enn å spise sunt og trene. Alt går fort i vår tid. Økt stress, høyt arbeidspress, høye forventninger, mye støy- informasjon og pågang av kunstige sanseinntrykk. Oppmerksomheten vår blir fragmentert og vi har lett for å miste den dype kontakten med oss selv.

Gjennom mindfulness kan vi trene opp evnen til å være tilstede og oppmerksom- Her & nå. Ved økt oppmerksomhet og tilstedeværelse vil vi kjenne effekten av våre opplevelser og gleder i mye større grad. Samtidig vil vi bli godt kjent med våre tanker, følelser og reaksjonsmønster og kan øve sinnet på å unngå å reagere på autopilot.

Forsøk å sitte stille og tøm hodet for tanker i 15 min om dagen ved å fokusere på pusten og kun observere det som skjer i kroppen. Meditasjon senker hjernefrekvens, hjerterytme og stresshormon kortisol.

Her er 6 gode grunner til å prioritere å gjøre dette daglig;

1. Fysiologiske endringer

15 min mindfulness om dagen fører til fysiske endringer i hjernens senter. Blodtrykket synker og stresshormonet kortisol reduseres betydelig i kroppen. Blodsukker, PH balanse og kolesterol senkes. Bedre kontroll av nervesystemet-reduserer stress og frigjør energi. Kroppen får mulighet til å restituere seg og det styrker immunforsvaret vårt. Det er en meget god grunn i seg selv!

2. Klarhet ved bevisstgjøring av tanker

Hvilke tanker holder deg med selskap? Hvordan vi kommer oss igjennom dagen er knyttet til det som skjer mellom ørene. Du blir påvirket av det hodet ditt inneholder!

Vi Er ikke tankene våre. Tanker er bare tanker, ikke mer. Tanker skaper følelser og handlinger, og i blant negative som gir oss stress og bekymringer. Under strømmen av alle tanker og mental aktivitet ligger vårt naturlige sinn som er rolig og klart. Vi kan nå denne tilstanden ved å praktisere mindfulness ved å skape avstand fra tankene våre og unngå å identifisere oss med dem. Det gjør oss i stand til å oppnå en indre klarhet, mental ro og at «vi ser verden slik den er og ikke slik vi skaper den».

3. Bedre fokus, konsentrasjon og selvdisiplin

Mindfulness gjør oss mer produktiv fordi kapasiteten til å motstå fristelser og distraksjoner øker. Ved å trene sinnet til å fokusere og holde oppmerksomhet på her og nå (en ting av gangen) vil det føre til bedre konsentrasjon og selvdisiplin. Ved å fokusere på det som er viktig og relevant vil en ha større mulighet til å ta gode beslutninger som fører til at vi mest sannsynlig oppnår det vi virkelig ønsker. Evnen til å lære nye ting, utvikle oss og realisere våre drømmer ligger i å kunne fokusere, være tilstede og prioritere riktig.

mindfulness3

4. Tilstedeværelse i øyeblikket

Mindfulness trener opp vår evne til å være oppmerksom på her og nå.  Tilstedeværelse vil føre til at man kjenner effekten av opplevelser og glede i mye større grad. Ofte er vi så opptatt med å tenke på noe som har skjedd eller noe vi ønsker skal skje, at vi rett og slett går glipp av det som skjer her og nå. Enten det er et måltid, en samtale eller en naturopplevelse. Fortiden og fremtiden eksisterer bare i tankene våre. Mens øyeblikket er virkeligheten. Å eie øyeblikket kan være magisk!

tilstedværelse

5. Større selvinnsikt og indre styrke

Ved å observere det som skjer i kroppen vil en bli bevisst på sitt tanke- og handlingsmønster og kan trene opp evnen til å skru av autopiloten og innlærte reaksjonsmønster. Noen ganger er det viktig å stå i en situasjon- ikke bare løpe til andre løsninger. Av og til skal en bare tåle. Ved å akseptere det som skjer og kjenne på ubehaget, vil en oppleve at det fort gir slipp. En utvikler et sterkere pågangsmot og takler utfordringer og motstand i livet på en mer balansert måte fordi en kjenner sitt reaksjonsmønster og kan unngå å alltid reagere på autopilot.

6. Kunsten å være seg selv

jomfruweekend

Alle har noe eget og unikt ved seg. Ved mindfullness vil vi kunne komme i dypere kontakt med oss selv og bli bevisst våre verdier, talenter og styrker. Ved å fokusere på sine sterke sider og personlige evner vil en bli tryggere på seg selv. Nøkkelen til mental ro og indre styrke ligger i å akseptere sine svakheter og dyrke sine sterke sider. Autentiske personer utstråler en unik energi som gjenspeiler en oppriktighet i ord, handlinger og kroppsspråk. Det utstråler en troverdighet og karakterstyrke ved å være ekte og naturlig. Vær deg selv på godt og vondt og du vil kjenne deg i harmoni med deg selv!

Forskning viser at effekten av daglig mindfulness trening kommer allerede etter 2 uker. Så det er bare å sette i gang:-)

Link til en av mange forskninger som er gjort rundt effekten av mindfulness: www.huffingtonpost.com

mindfullness1 

 Det handler om å ikke tenke på det som har skjedd, eller ting du skal gjøre i fremtiden. Det handler om å være her og nå.

    

 

 

 

 

 

#mindfulness #balanseihverdagen