You are currently viewing Følelser- hvordan mestre dem bedre

Følelser- hvordan mestre dem bedre

FØLELSER

Følelser er med oss hele livet, på godt og vondt. Vi kan ikke styre dem, de kommer som en flodbølge uansett tankens kraft. I blant dukker de opp når vi minst venter det. Andre ganger er de der, fordi vi kjenner igjen situasjonen og blir trigget av gamle følelsesmønster. Vi kan aldri kontrollere følelsene våre, og vi kan ikke unngå dem. MEN…Vi kan påvirke dem ved å endre vår innstilling eller fokus til hvordan vi forholder oss til dem. Om vi lærer oss noen teknikker kan vi på den måten roe dem ned og snu dem raskere. Det er veldig interessant å studere følelser og lære om hvordan vi kan mestre dem bedre. Jeg har nettopp lest boken «Master your emotions» og har fått flere nye refleksjoner og lærdommer rundt hvordan forholde seg til følelsene våre.

Hjernens hovedjobb er å sørge for at du overlever…ikke å gjøre deg lykkelig. Hvis du vil være lykkelig må du aktiv ta kontroll over følelsene og ikke bare håpe på at du vil bli lykkelig. Fordi det er ikke din naturlige tilstand.

Her er noen tanker rundt hvordan forholde seg til følelser;

1.Observere dem med løsrivelse. Dvs at du ikke tar dem som en sannhet, men heller observerer dem utenifra. Unngå å forsterke følelsene ved å lage en historie som støtter dem eller forsterker dem. Sett heller fokus på å finne en måte å løsrive deg fra dem med å ha fokus på det du heller ønsker å føle.

2. Definer følelsene dine på en ny måte. Husk at følelsen dine er midlertidige og de ER ikke deg. Istedenfor å si at Jeg er trist. Eller jeg er sint. Si heller jeg føler meg trist eller jeg føler meg sint. Det er en midlertidig status og ikke noe du permanent er.

3. Gi slipp på tilknytningen til følelsene. For ofte så overidentifiserer vi oss med følelsene og klinger oss til dem. Det vil kun forsterke dem. Forsøk heller å nøytralisere dem.

4. Kategoriser følelsene dine. Forsøk å tenke over hvilke følelse du går inn i. Er du i «offer» følelsen hvor du syntes synd på deg selv og skylder på andre personer eller hendelser fordi du føler som du gjør? Går du inn i følelser som er komfortable og som du er vant med? Feks at du automatisk blir sint og demonstrerer sinne når du egentlig er lei deg?

5. Følelser utløses av triggere rundt oss. Det kan være et gammel følelsesminne som utløses fra en lukt, smak eller fornemmelse. Eller det kommer etter en tanke vi har. Vi har 50-70 tusen tanker hver dag og nesten 95 % av dem er ubevisste. De fleste tankene er repeterende og nesten 70 % er dessverre negative. Tanker (bevisst eller ubevisst) utløser følelser. Om vi blir mer bevisst på vårt tankemønster vil vi kunne styre hjernen vår til et mer konstruktiv tankemønster. På den måten vil vi kunne påvirke følelsene våre. Når vi tenker positive fine tanker «feeling good thoughts» så genererer vi gode følelser. Når vi tenker negative triste tanker genererer vi dårlige følelser. Så enkelt og så vanskelig er det. Tanker er elektriske og følelser er magnetiske. Målet er å få tanker og følelser på samme bølgelengde.

6. Visualisering. Om vi skal gjennomføre en vanskelig oppgave og vi trenger å gi alt av oss selv, både mentalt, følelsemessig og fysisk. Så hjelper det å gire seg opp med å se for seg resultatet av den vanskelige oppgaven vi skal utføre. Se for deg at du klarer å løse den på en smidig måte, at du føler mestring og at kroppen fungerer optimalt. Dette er visuell forberedelse som vil påvirke alle prosesser i kroppen til å prestere max. Det er forsket mye på dette, spesielt blant idrettsutøvere og det virker! Følelsene våre påvirker oss mentalt og fysisk. Og motsatt.

«Our love of being right is best understod as our fear of being wrong» Kanskje følelsene egentlig ikke stemmer med virkeligheten? Kanskje er de kun en triggerrespons som du kan endre ved å ha en ny innstilling til det du føler. Eller kanskje du kan akseptere følelsen og på den måten vil den gi slipp.

 

Steg for å gi slipp på følelsene:

  • Observere dem uten å kategorisere dem som gode eller dårlige. Det er alltid noe du kan lære om du kun observerer uten å dømme. Du vil kanskje få et nytt perspektiv på dem som gjør at de kan endrer seg totalt. Du har muligheten til å observer dem nærmere og finn ut av hva roten til dem egentlig er.
  • La dem ebbe ut.  Velg å la de være der uten å undertrykke dem eller holde fast på dem. En følelse varer ca 90 sekunder. Etter det gir den gradvis slipp. Et eks er å puste med magen og ha fokus på her og nå. Øv deg på å tåle en ubehagelig følelse. Helt greit å føle på ting. Det går over.
  • La de være der. Forhold deg til dem uten å klenge deg til dem. Aksepter dem, og se hva som skjer.
  • Endre holdning. Når du har en negativ følelse. Som feks sint, sur eller lei deg. Si til deg selv at jeg heller ønsker å føle ro, gled og takknemmelighet. Ved å endre fokus og bevisstgjøring på det du heller ønsker å føle. Vil gjøre at du får noen nye impulser i kroppen.

Ord som påvirker deg styrkende emosjonelt:

  • Jeg vil… Jeg ønsker
  • Absolut
  • Definitivt
  • Selvsagt
  • Ingen problem

 

#ro #glede #feelinggood #balanseihverdagen