You are currently viewing 4 nivåer av bevissthet

4 nivåer av bevissthet

Om du har en nysgjerrig hjerne og ønsker å utvikle deg så er dette spennende og verdifull informasjon.
All endring starter med bevisstgjøring og motivasjon til å ta steget i retningen dit du ønsker.
Å skape den beste versjonen av seg selv og skape et liv du elsker!

Peter Sage (fra UK) er coach, forfatter og foredragsholder (6 Ted Talks) som er utrolig dyktig til å formidle komplisert materie. Hans visjon er å bidra til at mennesker skaper den beste versjonen av seg selv og skaper et liv de elsker. Han snakker om 4 nivåer av bevissthet (awareness).  Hvordan vi kan jobbe med vår bevissthet for å nå et dypere nivå inn i oss selv. Det er i oss selv, vi finner skaperen i oss, som har påvirkningskraft til å styre live vårt i den retningen vi ønsker. Innlegget kommer til å bli delvis på engelsk. Det er ikke alt som er så enkelt å oversette til norsk.

 Create the best version of yourself and live a life you love

4 nivåer av bevissthet

To me

To me er victim mode, limited mindset. Her lever vi i offer rollen og gir skylden for alt som skjer med oss til andre. (samfunnet, foreldrene våre, familie, partner, sjef, etc har skylden for hvorfor vi er som vi er, føler eller gjør som vi gjør). To me lever i effekten av det som skjer i livet og gir skylden til andre. 

Hva må vi gjøre for å komme ut av dette? Slutt å klandre andre. Stop blaming! Ta personlig eierskap for dine tanker, følelser og handlinger. Vi har selv ansvar for hvordan vi reagerer på «verden». Lære å gi slipp på det som har skjedd og fokusere på det du ønsker for fremtiden.

By me

By me er en som aktiv tar ansvar for livet og tar valg for å gå videre i den retningen de ønsker.  Når vi er i by me bevissthet så tar vi eierskap til det som skjer med oss. Vi lærer og vokser. Og tar action for å gå videre i livet. Her har vi mye større mulighet til å raskere komme ut av situasjoner/utfordringer og søke/oppnå løsninger.

Through me 

Through me er en flow state. Det er når du er i flytsone, når ting flyter i livet ditt i den retning du ønsker. Når vi er i through me bevissthet så gir du slipp på kontroll. Lærer å omfavne det å ikke vite utfallet av hva som skjer i livet ditt. Vi kan uansett ikke kontrollere det. Vi kan ikke styre hva som skjer i livet vårt (eksternt hendelser eller andre mennesker). Det eneste vi kan kontrollere er tilstanden vår/responsen vår. Hvordan vi håndterer det som skjer med oss. Hvordan vi håndterer det tankemessig og emosjonelt. I through me har vi tillitt til at alt ordner seg uansett hva som skjer. Vi har ikke bare troen på at det ordner seg, vi har en følelse av knowing.  Dette er ikke lett å forklare. Det er en følelse av faith, tillitt og tro. Du vet bare at alt ordner seg til slutt. Du stoler på prosessen og gir slipp på frykt og bekymring.

As me

As me er den høyeste bevissthet du kan nå. Det er når du gir slipp på illusjonen om at du ikke er en del av heltheten. Give up the illuison of separateness. Når du vet at du er tilknyttet alt. Oneness. Unconditional love.

I kvantefysikken er alle atomer knyttet til hverandre. Som mennesker er vi også tilknyttet naturen, maten, dyrene, menneskene rundt oss og universet. Alt er energi og alt henger sammen. Når vi lever fra hjertet så kan vi gå inn i oneness energi hvor vi forstår at det som er viktigst er kjærlighet til oss selv og alt rundt oss. Herifra så flyter energi og skaperkraft på et høyere nivå enn det vårt menneskelige sinn kan forstå.

Dette er en høy frekvens bevissthet. Det er nesten umulig å være i denne tilstanden lenge av gangen. Men tenk om vi kunne leve mer fra denne bevisstheten? Da ville vi hatt mye større empati for både oss selv og andre. Vi ville levd mer fra hjerte og vært mindre hodestyrt. Vi ville forstått at alt henger sammen og at det vi gjør mot andre, gjør vi mot oss selv og omgivelsene våre. Når vi sender ut kjærlighet, så får vi det tilbake. I en eller annen form. Det gir ring effekt. Her lever vi i dyp takknemmelighet og trenger ingen eksterne ting for å skape et liv i flow som gir mening.

Kilder:

Foredrag av Peter Sage. Her er link til hans nettside.