Posts tagged with ‘Mental STERK?’

10 Items

Kraftfulle spørsmål å stille seg selv

by Kaisa Hafredal

KRAFTFULLE SPØRSMÅL Å STILLE SEG SELV Vi mennesker har sterke tanke og handlingsmønster boende i oss. Tro og overbevisninger som styrer hverdagen vår. Vi repeterer ofte de samme tankene som gir oss de samme følelsene og handlingene. Bak en hver tanke ligger det en følelse og utifra dette gjør vi en handling (sier og gjør […]

High performance- 6 fokuspunkter

by Kaisa Hafredal

High performance Er du bevisst ditt tanke og handlingsmønster? Kjenner du deg selv godt? Tar du valg som gir deg de resultater du ønsker? 6 viktige punkter som personer med high performance har fokus på: Klarhet  Hva konkret ønsker du? Hva er dine kvaliteter? Beskriv deg selv med 3 konkrete ord. Energiflyt  Har du jevn god energi i […]

Virkeligheten- hva er det?

by Kaisa Hafredal

Verden vi opplever er en funksjon av vår persepsjon. Persepsjon er tolkning, utvelgelse og organisering av våre sanser. Vi skaper «en modell» av verden mens vi beveger oss i den. Vi danner oss provisoriske sanseopplevelser (det vi ser, hører, føler, lukter og smaker) som endrer seg etter hvert som vi samler informasjon. Etter hvert som vi erfarer mer, utvider horisonten seg. […]

Glad uten grunn

by Kaisa Hafredal

Det er fasinerende hvordan enkelte personer er positive og glade uanvhengig av hva som skjer rundt dem. Rett og slett glad uten grunn. Denne egenskapen er beundringsverdig. Slike personer utstråler en energi som har en magisk påvirkning på alle rundt seg. Positiviteten og det alltid gode humøret smitter over. Det virker som de alltid har troen på det gode i mennesket […]

Ny måte å oppleve følelser på

by Kaisa Hafredal

Følelseregister Følelser kan psykologisk defineres som positive eller negative reaksjoner på stimuli. Det vil si følelsesmessige reaksjonstilstander på livet. Det finnes utallige følelsesregister hos mennesker. Ved siden av intelligens og adferd utgjør følelser personligheten. Vi kan identifisere fem grunnleggende følelser, som igjen har utallige variasjoner: ♦ Glede ♦ Sinne ♦ Frykt ♦ Hat ♦ Sorg […]

Power pose- Hendene i været i 2 minutter!!

by Kaisa Hafredal

Our mind change the body- but do the body change our mind? Effekten av Power Pose er vel dokumenter. Harvard utdannet sosial psykolog Amy Cuddy har gjort flere forskninger på hvordan kroppsholdningen påvirker oss mentalt. Grunnleggerene av NLP Coaching, blant annet Anthony Robbins og John Grinder har også forsket på sammenhengen mellom hvordan kroppsspråk, og vår mentale tilstand […]

Affirmasjoner

by Kaisa Hafredal

Affirmasjoner Positivt selv snakk skal en ikke undervurdere… Den indre dialogen vi har med oss selv har en stor påvirkning på hvordan vi føler oss og på vårt handlingsmønster. Språket vi bruker både eksternt (høyt til andre) eller internt (indredialog) påvirker oss mentalt. Tanker skaper følelser og handlinger. Så ved å velge positive tanker vil det føre […]

Kongruens- veien til god selvfølelse

by Kaisa Hafredal

KONGRUENS Kongruens handler om å være i helhet med seg selv. Kongruens er når det er samsvar mellom ord og handlinger. Og tanker og følelser. Styrken i kongruens ligger i at det vi sier, stemmer overens med det vi gjør og føler. Kroppsspråket vårt stemmer med ordene som blir sagt og handlingene som blir gjort. Det vil si at det er samsvar […]

6 gode grunner til å sette av 15 min hver dag til mindfulness

by Kaisa Hafredal

6 gode grunner til å sette av 15 min hver dag til mindfulness Å ta vare på helsen handler om mer enn å spise sunt og trene. Alt går fort i vår tid. Økt stress, høyt arbeidspress, høye forventninger, mye støy- informasjon og pågang av kunstige sanseinntrykk. Oppmerksomheten vår blir fragmentert og vi har lett for å miste den dype kontakten […]

13 ting mentalt sterke mennesker ikke bruker tid på

by Kaisa Hafredal

13 ting mentale sterke mennesker ikke bruker tid på: 1. Å kaste bort tiden på å synes synd på seg selv. Mentalt sterke mennesker klager ikke stadig over sine omstendigheter eller hvordan andre oppfører seg. De har lært å ta ansvar for sine egne handlinger, og de ​​aksepterer at livet ikke alltid er rettferdig. De er i stand […]